guideubon

 

ปิดสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานีแล้ว

สำนักงานรัฐสภา-อุบล-02.jpg

ตามที่มีประกาศจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การปิดที่ทำการสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฟศจิกายน 2557 เป็นต้นไปนั้น วันนี้ (17 พ.ย.57) ที่แฟนเพจของสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี ได้มีการโพสข้อความอำลาชาวอุบลราชธานีดังนี้

กราบเรียน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ

พวกเราข้าราชการรัฐสภาสามัญทั้ง 7 ในนาม สำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี จะต้องเดินทางเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ในรั้วรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 นี้ เพื่อสนับสนุนงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และยุติบทบาทงานในพื้นที่แห่งนี้ลงพวกเราขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสนับสนุนการทำงานของพวกเราตลอด 1 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนทุกกลุ่ม ทุกหมู่เหล่า น้องๆนักเรียน นักศึกษาที่น่ารัก พี่น้องสื่อมวลชน พี่น้องใน 4 จังหวัด ทุกท่านและโอกาสดี ๆ ที่ทำให้เราได้รู้จักและรักกันตลอดไป

อย่างไรก็ตาม พวกเราหวังว่าจะได้มีโอกาสลงมารับฟังความคิดเห็นท่านเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในโอกาสอันใกล้นี้ พวกเราจะเก็บความทรงจำที่แสนดีนี้ไว้ตลอดไป

ด้วยความเคารพรัก และระลึกถึงกันเสมอ
สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
และน้อง ๆ ข้าราชการฯ สำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานี

สำนักงานรัฐสภา-อุบล-03.jpg

สำนักงานรัฐสภา-อุบล-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511