guideubon

 

ผู้ป่วยโควิดอุบล ทะลุ 400 รายวันแรก วันนี้เพิ่ม 8 สะสม 407 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม407-01.jpg

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พร้อมด้วยนายแพทย์ประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 8 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 407 คน รักษาหาย 352 คน กำลังรักษา 51 คน ยอดเสียชีวิตสะสม 4 คน 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 8 คน  เป็นชาย  4 คน และหญิง 4 คน อายุระหว่าง 12 – 47 ปี  กระจายอยู่ในพื้นที่ของ 4 อำเภอ คือ อำเภอเดชอุดม  นาจะหลวย  บุณฑริก  และกุดข้าวปุ้น   ส่วนใหญ่กลับมาจากกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วป่วย  

จังหวัดอุบลราชธานีพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นแรงงานก่อสร้างที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว 32 ราย อยู่ อ.บุณฑริก 18 ราย อ.เดชอุดม 9 ราย อ.นาจะหลวย 3 ราย และ อ.โพธิ์ไทร 2 ราย เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรค จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาจากแคมป์ก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ และทุกแคมป์  เมื่อมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี  ขอให้รายงานตัวกับผู้นำชุมชน  อสม.  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  และให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน คนละ 2 ครั้ง  และกักตัวที่บ้านอย่างเข้มข้น เป็นเวลา 14 วัน

โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม407-02.jpg
โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม407-03.jpg

มาตรการโควิด-4-11จังหวัด-01.jpg
อุบลฯ ปรับมาตรการสำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด