guideubon

 

คลัสเตอร์ใหม่ งานทำบุญตักบาตร เดชอุดม ป่วย 40 เสี่ยงสูง 122 ราย

ทำบุญตักบาตร-เดชอุดม-01.jpg

วันที่ 13 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 297 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ต่างประเทศ 2 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 285 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 28,297 ราย รักษาหายสะสม 24,218 ราย กำลังรักษา 3,881 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 198 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

ผู้ป่วย COVID-19 ที่ติดเชื้อในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (วันที่ 20 ธ.ค.54- 12 ม.ค.65) จำนวนมากกว่า 100 คน มี 13 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง 2,360 ราย, อ.วารินชำราบ 702, อ.เดชอุดม 347, อ.พิบูลมังสาหาร 297, อ.ม่วงสามสิบ 197, อ.น้ำยืน 153, อ.น้ำขุ่น 147, อ.เขื่องใน 131, อ.เหล่าเสือโก้ก 114, อ.นาเยีย 104, อ.สิรินธร 120, อ.นาจะหลวย 114 และ อ.ตระการพืชผล 100 ราย

คลัสเตอร์ร้านปั้มน้ำมันส์ อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน มีผู้ป่วยจากร้านเอกมัย อ.เมืองอุบลฯ เข้ามาเที่ยวในร้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รวมผู้ป่วย 140 ราย  เป็นพนักงานในร้าน 5 ราย และลูกค้า 135 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 262 คน กักตัวทุกคน

ทำบุญตักบาตร-เดชอุดม-02.jpg

คลัสเตอร์งานทำบุญตักบาตร ต.นาเจริญ ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 23 ปี เดินทางมาจาก จ.ระยอง ร่วมทำบุญตักบาตรในหมู่บ้าน สัมผัสผู้ร่วมงาน/ ผู้สัมผัสเหมารถทัวร์ไปเที่ยว จ.ระยอง กับกลุ่มเพื่อน/ ร่วมเตะฟุตบอลในชุมชน/ ร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 40 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในรถทัวร์/ สนามฟุตบอล/ งานเลี้ยงสังสรรค์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 122 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตหมอลำ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นผู้ป่วย 2 ราย สัมผัสผู้ป่วยร้านเอกมัย ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตหมอลำ 29 ม.ค.65 ที่ อ.สิรินธร สัมผัสเพื่อนและผู้ร่วมงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วย 60 ราย เป็นผู้ไปงานหมอลำ 53 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 7 ราย พบผู้ป่วยในอำเภอสิรินธร พิบูลมังสาหาร เมืองอุบล โขงเจียม และเดขอุดม มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 340 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ร้านอาหารเสือน้อย อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นชาย 2 คน สัมผัสผู้ป่วย เป็นเพื่อนคลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง ไปรับประทานอาหารกับกลุ่มเพื่อน ในร้านเสือน้อย/ ครอบบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 88 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ชุมชน/กลุ่มเพื่อน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 262 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์กีฬาสี-น้ำขุ่น-88.jpg

คลัสเตอร์งานกีฬาสี ต.ไพบูลย์ (ม.3,9,10,13) อ.น้ำขุ่น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 เป็นครูในโรงเรียน 2 ราย ไป กทม. กลับมาร่วมงานกีฬาสี รร. ใน รร.สัมผัส นร./ครู/ครอบครัว มีงานเลี้ยงกีฬาและมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 88 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 550 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ข้าวปุ้น ม.14 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 14 ปี มีประวัติสัมผัสเพื่อนป่วยที่มาจากต่างจังหวัด มาร่วมงานศพญาติ / สัมผัสครอบครัว / ผู้มาร่วมงานศพ 27-30 ธ.ค.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 252 คน

ทำบุญตักบาตร-เดชอุดม-03.jpg

ทำบุญตักบาตร-เดชอุดม-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511