guideubon

 

พล.ต.นิรุทธ มอบนโยบาย 4 ข้อห้าม คืนความสุขคนอุบล

นิรุทธ-เกตุสิริ-01.jpgพล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี (ผบ.กกล.รส.จว.อบ.) มอบนโยบายคืนความสุขคนอุบลราชธานี ด้วย 4 ข้อห้าม ดังนี้

1 ห้ามมิให้วางของลงในพื้นที่ถนน ถือว่าผิด ให้เอาออก ให้รถสามารถจอดริมฟุตบาทได้

ขั้นแรกให้ เจ้าหน้าที่เทศกิจตักเตือน
ขั้นต่อไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เตือน
ขั้นต่อไปเก็บของ และให้ไปรับคืนที่โรงพักตำรวจ (อาจเสียค่าปรับ)

2 ขอให้ตำรวจไม่ตั้งด่านจับในซอย ขอให้ตั้งด่านในถนนหลัก

3 ขอให้ ตำรวจตั้งด่านตั้งแต่ 01.00 น. ของอีกวัน หากเมาขับหรือผิดกฎหมายอื่น จับอย่างเดียว

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนในจังหวัดอุบลราชธานี แต่ร้านทุกร้านต้องปฎิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด

4 ห้ามมีบ่อน หากมีแจ้ง พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ ผบ.กกล.รส.จว.อ.บ.จับอย่างเดียว 045-321016

Cr. พ.ท.ปัณณธร