guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจ คว้าชัย 4 สมัยซ้อน Worldskills Thailand ครั้งที่ 28

แฟชั่นสิ่งทอ-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประกาศผลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ในวันนี้ ผลการแข่งขันปรากฎว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตัวแทน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้แก่ นางสาวเกษสินี ตรีรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  ครูผู้ควบคุม นางพัชรียา ผิวเงิน นางอรสา แถบเกิด สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในสาขาแฟชั่นและเทคโนโลยี จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ Worldskills Thailand   ครั้งที่ 28   ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม ที่ผ่านมา 

แฟชั่นสิ่งทอ-อาชีวะอุบล-02.jpg

จากผลการแข่งขันดังกล่าว สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากสามารถสร้างสถิติการแข่งขันคว้ารางวัลเป็นสมัยที่ 4 ได้สำเร็จ ซึ่งหากย้อนดูผลงานที่ผ่านมา  สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้สร้างผลงานในการเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังนี้

- การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557 คือ นายอธิวัฒน์ ทาคำห่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับชาติ และได้รับรางวัลชมเชยในระดับอาเซียนที่ประเทศเวียดนาม

- การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 นายคมสันต์ สายคูณ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ และคว้ารางวัลเหรียญยอดเยี่ยมในระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์

- การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 นางสาวรุ่งอรุณ โคตรภัทร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันระดับชาติ ประจำปี 2561 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับอาเซียนที่ประเทศไทย แต่ต้องสละสิทธิ์ให้ลำดับถัดไปเข้าแข่งขันแทน เนื่องจากพบอุปสรรคในแข่งขันด้านสุขภาพ

- การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 นางสาวเกษสินี ตรีรัตน์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันเป็นสมัยที่ 4 

นอกจากนี้สาขาการจัดดอกไม้ รุ่นพี่อย่าง นายสุริยัน รมหิรัญ หรือน้องบอล นักศึกษา ปวส.2 สาขาการบริหารคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ล่าสุดเป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมแข่งขันสาขาการจัดดอกไม้ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานนาชาติ ครั้งที่ 45 (WorldSkills Kazan 2019) ที่ประเทศรัสเซีย ได้รับรางวัลเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม (Medallion for Excellence) บนเวทีการแข่งขันระดับโลก

นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีที่สามารถผลิตฝีมือชน คนสร้างชาติผงาดในเวทีระดับนานาชาติเช่นนี้ทุกๆปี

แฟชั่นสิ่งทอ-อาชีวะอุบล-03.jpg

แฟชั่นสิ่งทอ-อาชีวะอุบล-04.jpg

แฟชั่นสิ่งทอ-อาชีวะอุบล-05.jpg