guideubon

 

4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA สายถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ต้องรู้

PDPA-4เรื่องไม่จริง-01.jpg

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA กฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต

มีกระแสในโลกโซเชียลว่า การกระทำบางอย่างโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจผิดกฎหมาย PDPA ได้ เช่น
- ถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ที่ติดหน้าคนอื่น โดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม ถือว่าผิดกฎหมาย
- โพสต์รูป-ไลฟ์ แล้วติดหน้าคนอื่น โดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม ถือว่าผิดกฎหมาย
- ติดกล้องวงจรปิดนอกบริเวณบ้าน ถ้าไม่ติดป้ายแจ้งเตือน ถือว่าผิดกฎหมาย
- เก็บ-แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่น โดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอม ถือว่าผิดกฎหมาย

ล่าสุด เพจ PDPC Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ให้ข้อมูล ชี้แจง 4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA ดังนี้

1. การถ่ายรูป-ถ่ายคลิป ติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด PDPA
ตอบ กรณีการถ่ายรูป-ถ่ายคลิปโดยติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูป-ถ่ายคลิปไม่เจตนา และการถ่ายรูปถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่าย สามารถทำได้ หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว

2. ถ้านำคลิปหรือรูปถ่ายที่ติดคนอื่นไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิด PDPA
ตอบ สามารถโพสท์ได้ หากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว ไม่ใช้แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. ติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนผิด PDPA
ตอบ การติดกล้องวงจรปิด ภายในบ้าน ไม่จำเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือน หากเพื่อป้องกันอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยกับตัวเจ้าของบ้าน

4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้
ตอบ ไม่จำเป็น ต้องขอความยินยอม หากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
(1) เป็นการทำตามสัญญา
(2) เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ
(3) เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตและ/หรือ ร่างกายของบุคคล
(4) เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ
(5) เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
(6) เป็นการใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ หรือสิทธิของตนเอง

ทั้งนี้ หลักการข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีๆไป

หมายเหตุ : PDPA = พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรา 4(1) การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น  

PDPA-4เรื่องไม่จริง-02.jpg

PDPA-4เรื่องไม่จริง-03.jpg

PDPA-4เรื่องไม่จริง-04.jpg