guideubon

 

น้ำมูลเพิ่มอีก 4 ซม. สูงกว่าตลิ่งฝั่งวารินฯ 70 ซม. แล้ว

น้ำมูลท่วม-70ซม-01.jpg

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 112.70 ม.รทก. หรือระดับ 7.70 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.04 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.70 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,815 ลบ.ม.วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้สูงกว่าระดับสูงสุด 0.21 เมตร)

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.88 ม.รทก ระบายน้ำ 261.10 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 3,021.99 ลบ.ม./วินาที

สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 94.10 เมตร

สรุป : ปริมาณการไหลออกมากกว่าปริมาณการไหลเข้า และระดับน้ำของเขื่อนปากมูลสูงกว่าระดับน้ำแม่น้ำโขง 5.78 เมตร

น้ำมูลท่วม-70ซม-02.jpg