guideubon

 

สถานการณ์น้ำ 4 ส.ค.60 เริ่มบ่าท่วมพื้นที่ชุมชนฝั่ง อ.วารินฯ แล้ว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

M7-ระดับน้ำ-อุบล-04.jpg

จากอิทธิพลของพายุเซินกา (SONCA) ช่วงวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2560 ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ในเขตภาคอีสาน โดยเฉพาะตอนบน ทำให้เกิดปริมาณน้ำท่าจำนวนมากในเขื่อนและลำน้ำต่างๆ ซึ่งปริมาณฝนสะสมปัจจุบัน สิ้นเดือนกรกฎาคม มากกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 47 เปอร์เซ็นต์

M7-ระดับน้ำ-อุบล-02.jpg

สถานการณ์ปัจจุบันลำน้ำมูล ปริมาณน้ำของเขื่อนทดน้ำในลำน้ำมูลมีปริมาณเกินระดับเก็บกัก ซึ่งได้มีการแขวนบานระบายทั้งหมดแล้ว ด้วยปริมาณน้ำที่มาก ประกอบกับฝนที่ตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่ง ได้รับผลกระทบ

M7-ระดับน้ำ-อุบล-01.jpg

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 สถานีวัดน้ำท่า M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เวลา 05.00 น. ระดับน้ำอยู่ที่ +112.43 เมตร (รทก) อัตราการไหล 2,558 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 11 เซ็นติเมตร ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งฝั่งขวาอําเภอวารินชําราบ 43 เซ็นติเมตร ปัจจุบันน้ำเริ่มบ่าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้ว และระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแม่น้ำมูลทางตอนบน และแม่น้ำชี มีการระบายน้ำลงมาจำนวนมาก ซึ่งคาดการณ์ว่าหากไม่มีฝนตกหนักภายในสัปดาห์นี้ ระดับน้ำจะยังคงสูงกว่าตลิ่งฝั่งขวา อําเภอวารินชําราบ อยู่ประมาณ 50-80 เซนติเมตร

M7-ระดับน้ำ-อุบล-03.jpg

ขอให้ประชาชน หน่วยงานห้างร้านต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ริมตลิ่ง เตรียมรับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และขอความช่วยเหลือได้ที่ โทร 061-5494194 และ 081-9778688

ข้อมูลจาก สำนักงานชลประทานที่ 7
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
โทร 045-245320 ต่อ 402