guideubon

 

อุบลไบโอเอทานอล ประกาศหยุดรับซื้อมันสด ตั้งแต่ 4 พ.ค.59

อุบล-ไบโอ-เอทานอล-มันสด-01.jpg

โรงแป้งมันอุบลเกษตรพลังงาน ในเครือ อุบลไบโอเอทานอล กรุ๊ป ประกาศหยุดรับซื้อมันสด ตั้งแต่วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป เนื่องจากหมดฤดูกาลของวัตถุดิบ

ทั้งนี้ ช่วงหยุดรับซื้อ พนักงานส่วนสำนักงานทำงานตามปกติ โรงแป้งมันฯ จะมีการตรวจสอบเครื่องจักร เพื่อเตรียมรับซื้อช่วงฤดูกาลใหม่ ประมาณเดือนตุลาคม 2559