guideubon

 

ครม.อนุมัติ 4 พ.ค. 58 เป็นวันหยุดราชการ รวมหยุด 5 วันรวด

ประยุทธ จันทร์โอชา 01.jpg

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 มีวาระที่น่าสนใจคือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอเพิ่มวันหยุดพิเศษ 1 วัน เนื่องจากในช่วงวันหยุด 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันศุกร์ และวันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ตรงกับวันอังคาร จึงเสนอให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวัดหยุดราชการ เพื่อให้เป็นวันหยุดยาว หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว

และที่ประชุม ครม. ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ ให้วันที่ 4 พ.ค. 2558 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ อีก 1 วัน ส่งผลให้เดือน พ.ค. มีวันหยุดยาว 5 วัน คือ วันที่ 1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ, วันที่ 2-3 พ.ค. ตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ และวันที่ 5 พ.ค. วันฉัตรมงคล

วันหยุดยาว-longweekend-may.jpg