guideubon

 

น้ำมูลเพิ่มอีก 4 ซม. ล้นตลิ่งฝั่งวารินฯ แล้ว 42 ซม. รอรับน้ำชีต่อ

น้ำมูลล้นตลิ่ง42ซม-01.jpg

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ 112.42 ม.รทก. หรือระดับ 7.42 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.04 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.42 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,552 ลบ.ม./วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ ต่ำกว่าระดับสูงสุด 0.07 เมตร )

แม่น้ำชี เขื่อนธาตุน้อย มีความจุที่ระดับเก็บกัก 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 87.13 ล้าน ลบ.ม. ( 155.32 %) แนวโน้มเพิ่มขึ้น

แม่น้ำมูล (เขื่อนราศีไศล,เขื่อนหัวนา) มีความจุที่ระดับเก็บกัก 139.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 214.43 ล้าน ลบ.ม. ( 153.78%) แนวโน้ม เพิ่มขึ้น

แม่น้ำโขง (วัดบุปผาวัน อำเภอโขงเจียม สถานี KHO.) ระดับน้ำ 94.32 ม.รทก. ทรงตัวจากเมื่อวาน ต่ำกว่าตสิ่ง 9.21 เมตร