guideubon

 

อุบัติเหตุ 4 วันอันตราย สงกรานต์อุบลฯ ตาย 4 เจ็บ 15

สงกรานต์-อุบัติเหตุ-01.jpg

วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัตกล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนฯประจำวันที่ 14 เม.ย. 2559 เกิดมีอุบัติเหตุ 9 ครั้ง (อ.บุณฑริก 1 ครั้ง, อ.โพธิ์ไทร 1 ครั้ง, อ.พิบูลมังสาหาร 7 ครั้ง) มีผู้บาดเจ็บ 10 ราย ชาย 8 หญิง 2 (อ.โพธิ์ไทร ญ1, อ.บุณฑริก ช2, อ.พิบูลมังสาหาร ช6/ญ2) ผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นชาย 2ราย (อ.พิบูลมังสาหารและอ.บุณฑริก)

สถิติสะสมระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2559 (รวม 4 วัน) เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย

ที่ประชุมฯ มีมติข้อสั่งการประกอบด้วย
- ให้จุดบริการประชาชน/จุดสกัดของชุมชนและหมู่บ้านเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติเพื่อสกัดกั้นผู้ขับขี่ที่เมา

แพอาหาร-พัทยาน้อย-01.jpg

- ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการจำหน่ายอาหารในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว (พัทยาน้อย) เพราะได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวว่าราคาแพงเกินจริง

ข้อมูลโดย สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี