guideubon

 

พบผู้ป่วยโควิดอุบลฯ รายใหม่เพิ่ม 4 ราย รวมสะสม 267 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม4-รวม267-01.jpg

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 267 ราย รักษาหาย 166 ราย กำลังรักษา 99 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม4-รวม267-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีมติได้ประกาศเพิ่ม 6 หมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่ ได้แก่ บ้านดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ชุมชนตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ บ้านท่าไห หมู่ที่ 20 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน บ้านดงบัง ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น บ้านดอนกลอย ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล รวมกับอีก 8 หมู่บ้านที่ได้ประกาศไปก่อนนี้แล้ว รวมเป็น 14 หมู่บ้าน โดยขอความร่วมมือให้ประชาชน งดชุมนุม 2 คนขึ้นไป งดจัดกิจกรรมทุกประเภท ยกเว้นงานศพ งดนั่งรับประทานอาหารในร้าน แต่ให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อให้กักตัวในเคหสถาน 14 วัน โดยจะมี เจ้าหน้าที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ตรวจตรา กำชับกวดขัน เพื่อลดหรือป้องกันการขยายการแพร่ระบาดของเชื้อ covid -19

นอกจากนี้ ยังได้กำชับนายอำเภอ พื้นที่ชายแดน ร่วมกันกับทุกฝ่ายบูรณาการเฝ้าระวัง ลักลอบ เข้ามาในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีที่ผิดกฎหมาย อย่างเข้มข้น สำหรับสถานการณ์การแพร่ะบาดของโควิด 19 มีแนวโน้ม เริ่มลดลง แต่ก็ยังคงคุมเข้มมาตรการต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลดเชื้อและควบคุมการแพร่ระบาดของ covid -19 ให้ลดลงโดยเร็ว

โควิดอุบล-เพิ่ม4-รวม267-03.jpg