guideubon

 

ปิดตลาด 4 แห่ง อ.สว่างวีระวงศ์ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ปิดตลาด-สว่างวีระวงศ์-01.jpg

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัตอุบลราชธานี ออกคำสั่งที่ 1611/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดตลาดในอำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. ตลาดร่มพอก ต.แก่งโดม 
2. ตลาดโคกสะอาด ต.สว่าง
3. ตลาดหน้าวัดกุญชรดิตถาราม ต.ท่าช้าง
4. ตลาดบ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12-26 มกราคม 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อุบลฯ พบผู้ป่วย​โควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นชายสูงอายุจากสว่าง​วี​รวงศ์​

ปิดตลาด-สว่างวีระวงศ์-02.jpg