guideubon

 

พช.อุบลฯ สาธิตการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เอง 4-16 มี.ค.63

mask-ศาลากลางจังหวัดอุบล-01.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ในการสาธิตการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้เอง โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ Concept กิจกรรมครั้งนี้ว่า "ทำด้วยใจ ให้ด้วยรัก"

นายธงชัย ครุฑแสน หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางกนกอร โพธิ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จัดสาธิตการทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันตนเอง เเละแจกจ่ายให้กับข้าราชการ และพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณระเบียงหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2

กำหนดการสาธิต
ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2563
วันละ 2 รอบ
รอบเช้า เวลา 10.00-11.00 น.
รอบบ่าย เวลา 14.00-15.00 น.
ฝึกเสร็จนำกลับไปใช้เองฟรี ท่านละ 1 ชิ้น

เรียนเชิญนะครับ เพื่อร่วมกันป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มงานสารสนเทศฯ..ข้อมูล/ภาพถ่าย/รายงาน

mask-ศาลากลางจังหวัดอุบล-02.jpg

mask-ศาลากลางจังหวัดอุบล-03.jpg

mask-ศาลากลางจังหวัดอุบล-04.jpg

mask-ศาลากลางจังหวัดอุบล-05.jpg