guideubon

 

วิศวะฯ ม.อุบลฯ ทำแท่นกดเจลแบบ 4 in 1 มอบโรงพยาบาล

แท่นกดเจล-01.jpg

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำแท่นกดเจลอนามัยโดยใช้เท้าเหยียบ แบบ 4 in 1 ใช้งานอเนกประสงค์ได้หลากหลาย เพื่อลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี โดยผลิตจำนวน 20 ชุด พร้อมนำส่งมอบบริจาคให้กับโรงพยาบาล/รพ.สต./หน่วยงานที่ราชการที่มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมาก

แท่นกดเจล-03.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความร่วมมืออย่างเคร่งครัด คือร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการแนวทางที่ภาครัฐกำหนด

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินโครงการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของ อาจารย์ บุคลากร จิตอาสานำองค์ความรู้เร่งผลิตอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ หรือหน่วยงานที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา คณะได้จัดทำฉากกั้นและกล่องสำหรับคัดกรองผู้ป่วยมอบให้กับโรงพยาบาล พร้อมพัฒนาอุปกรณ์แท่นกดเจลโดยใช้เท้าเหยียบ ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อใช้เท้ากดเอง หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการคัดกรองกดให้ โดยกลับด้านในการจ่ายเจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ได้ สามารถใช้งานง่าย ประหยัดและปลอดภัย

ด้าน ดร.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยคัดกรองผู้ป่วยในโรงพยาบาล พบว่า ผู้ป่วย หรือผู้มาใช้บริการ ไม่ค่อยชอบกดเจลล้างมือตามจุดบริการ เพราะกลัวการสัมผัสเชื้อโรคที่อยู่บริเวณหัวกดเจล

แท่นกดเจล-02.jpg

ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ศึกษาและพัฒนาแท่นกดเจลโดยใช้เท้าเหยียบ อาศัยหลักการคานกระดก โดยมีคาน ช่วยในการส่งแรงจากเท้าไปผ่านก้านกระทุ้งไปยังบริเวณหัวกดเจล เพื่อออกแรงบีบหัวเจลเพื่อขับเจลล้างมืออกมา อาศัยแรงสปริงในการดันหัวเจลกลับไปตำแหน่งเดิม เมื่อไม่มีการเหยียบ ซึ่งสามารถใช้ได้กับขวดที่บรรจุเจลล้างมือได้หลายแบบหลายขนาด ปรับความสูง และทิศทางได้ตามต้องการของผู้ใช้

ที่สำคัญเน้นการออกแบบที่ทนทาน มั่นคง ใช้ง่าย เหมาะกับการใช้งานหลายประเภท หรือ 4 in 1 คือ ผู้มาติดต่อใช้เท้ากดเอง หรือ กลับด้านสำหรับเจ้าหน้าที่คัดกรองกดให้ สามารถใช้ได้ทั้งแบบชนิดกดเจลอนามัย และแบบชนิดกดสเปย์อนามัย ปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

ผู้ที่สนใจ สามารถนำตัวต้นแบบไปผลิตใช้สำหรับองค์กร หรือสาธารณประโยชน์ โดยทางโครงการทำแบบร่าง 3 มิติ กำหนดขนาดและใบรายการจัดซื้ออุปกรณ์ สาธิตสอนวิธีทำแท่นกดเจลโดยใช้เท้าเหยียบไว้อย่างละเอียด ต้นทุนไม่เกิน 700 บาท/ชุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 045-353300

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

แท่นกดเจล-04.jpg