guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประกวดหนังสั้นด้วยมือถือ

 กรุ๊ปเลือดเมา-เท่ากับคุก-02.jpg

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี มอบถ้วยพระราชทานฯเกียรติบัตร และเงินรางวัล ในการประกวดหนังสั้นด้วยโทรศัพท์มือถือ โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

กรุ๊ปเลือดเมา-เท่ากับคุก-01.jpg

นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายธัชชัย สุวัฒนวิทย / นายปวเรศ จันท์พิทักษ์ / นายสันติ ก้อนศิลา (ศิษย์เก่า) / นายชินวัตร วงศ์สุนา (ศิษย์เก่า) ครูผู้ควบคุม นายชิตณรงค์ อักษรศรี สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทั้งนี้ การประกวดดังกล่าวเกิดจาก โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และเครือข่ายคณาจารย์มหาวิทยาลัย ชวนเยาวชน หรือบุคคลทั่วไป 15 -25 ปี ร่วมประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และหนังสั้นด้วยมือถือ โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” ภายใต้โจทย์ กรุ๊ปเลือดเมา = คุก และหยุดโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรุ๊ปเลือดเมา-เท่ากับคุก-03.jpg

จากนั้นคัดเลือกทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 20 ทีมและคัดเลือก 11 ทีมสุดท้าย เพื่อรับทุนสนับสนุนผลิตผลงาน ในโครงการประกวดคลิปสั้น สารคดีสั้น และด้วยโทรศัพท์มือถือ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและตัดสินทีมที่เป็นสุดยอดของผลงานระดับประเทศเพื่อคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานในครั้งนี้