guideubon

 

น้ำลด ดินสไลด์ ตลิ่งวัดท่ากกแห่ อุบลฯ พังต่อหน้าต่อตา

วัดท่ากกแห่-ตลิ่งทรุด-01.jpg

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 20.00 น. กลุ่มไลน์อุบลสามัคคีสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ มีการโพสคลิปเหตุการณ์ดินตลิ่งวัดท่ากกแห่ทรุดตัว ซึ่งเป็นผลจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เดือนกันยายน 2562 แม่น้ำมูลมีระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งเกือบ 4 เมตร และภายหลังมีการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้ระดับน้ำมูลลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ดินบริเวณริม 2 ฝั่งแม่น้ำมูลทรุดพังทะลายลงหลายแห่ง และก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนี้

2 ต.ค.62 ที่บริเวณปากน้ำมูล อ.โขงเจียม เป็นเหตุให้ที่โรงแรมและบ้านพักพัเสียหาย
6 ต.ค.62 ที่วัดคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ
8 ต.ค.62 ที่วัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมืองอุบล เป็นเหตุใหหอประปา/ซุ้มศาลาท่าน้ำและแพปลาเสียหาย

ต่อกรณีแม่น้ำมูลลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ตรงกับที่ไกด์อุบลได้ยินจากหลายๆ คนว่า การที่แม่น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว จะส่งผลให้ดินริมตลิ่งทรุดตัวอย่างแน่นอน ดังเช่นที่วัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมือง อุบลราชธานี ดินริมตลิ่งทรุดตัว ทำให้สะพานลงแพปลาวังมัจฉาทรุดลง และอาคารแทงค์น้ำประปาก็พังลงเช่นกัน

วัดท่ากกแห่-ตลิ่งทรุด-03.jpg

วัดท่ากกแห่-ตลิ่งทรุด-04.jpg

วัดท่ากกแห่-ตลิ่งทรุด-02.jpg

ล่าสุด วันที่ 9 ต.ค.62 ที่วัดป่าปากโดม ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร ดินกำลังทรุดตัว

วัดปากโดม-01.jpg