guideubon

 

ผู้บริหารกระทรวงศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่

ศูนย์ซ่อม-สร้าง-ล้าง-ใหม่-01.jpg

วันที่ 7 กันยายน 2562 นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสุวนิจ สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ “ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี” โดยมีนายธนพร สมศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการ ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ ฯ พร้อมด้วย นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จากนั้นคณะได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพบปะผู้บริหาร ประชาชนในพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงาน กศน. แล้วมุ่งหน้าเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อที่โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพบปะประชาชนมอบถุงยังชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ เป็นจุดที่ 2 ก่อนจะเดินทางกลับและแวะรับประทานอาหารเย็นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมมอบนโยบายจัดการศึกษาแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และเยี่ยมชมหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ด้วยความชื่นชม

ในส่วนนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการต้อนรับด้วยการนำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการลงพื้นที่จัดทำอาหารเมนูผัดไท ต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 600 ชุด ในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ซ่อม-สร้าง-ล้าง-ใหม่-02.jpg

ศูนย์ซ่อม-สร้าง-ล้าง-ใหม่-03.jpg

ศูนย์ซ่อม-สร้าง-ล้าง-ใหม่-04.jpg

ศูนย์ซ่อม-สร้าง-ล้าง-ใหม่-05.jpg