guideubon

 

ม.อุบลฯ ส่งมอบน้ำยาต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

ส่งมอบน้ำยา-ช่วยผู้ประสบภัย-01.jpg

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ภาคีเครือข่ายและทีมงานจิตอาสา พร้อมบุคลากร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแรงร่วมใจทำดีด้วยหัวใจ ผลิตน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำหมักชีวภาพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมงานจิตอาสาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งมอบน้ำยาล้างจาน น้ำยาขัดพื้น น้ำมันตะไคร้หอมไล่ยุง และน้ำหมักชีวภาพ จำนวนกว่า 2,000 ชุด ส่งมอบผ่าน ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบในนาม ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นชุดฟื้นฟูหลังน้ำท่วม สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ส่งมอบน้ำยา-ช่วยผู้ประสบภัย-02.jpg

ส่งมอบน้ำยา-ช่วยผู้ประสบภัย-03.jpg

ส่งมอบน้ำยา-ช่วยผู้ประสบภัย-04.jpg

ส่งมอบน้ำยา-ช่วยผู้ประสบภัย-05.jpg