guideubon

 

ในหลวง ทรงรับศพ "ป๋าแสง" ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ป๋าแสง-พระบรมราชานุเคราะห์-01.jpg

ตามที่ นายมนตรี บู่คำ หรือ "ป๋าแสง" ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ยพลเรือน จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสียชีวิตในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ภายหลังจากที่หมดสติในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา และได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี นั้น

ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือได้ว่า นายมนตรี บู่คำ เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือผู้อื่นตัวยความเสียสละ มีน้ำใจ เป็นผู้มีใจเป็นจิตอาสา กระทำความดีเป็นที่ประจักษ์ ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้มีการสั่งการให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับพระราชทานให้กับจิตอาสาเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ 5 อย่าง ดังนี้

1. พระราชทานพวงมาลาหลวง

2. พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณรับศพ ในพระบรมราชานุเคราะห์

3. ขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

4. พระราชกระแสทรงชมเชย

5. โรงครัวพระราชทาน ตามประเพณีท้องถิ่น หรือจัดอาหารว่างในการสวดอภิธรรมศพ และจัดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปช่วยงานศพ

ทั้งนี้ ศพนายมนตรี บู่คำ ญาติตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรมศพที่วัดแจ้ง ตำบลในมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ในเวลา 19.00 น. และกำหนดการฌาปนกิจศพในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดแจ้ง ตำบลในมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี