guideubon

 

เต็มที่แล้วนะ เครื่องผลักดันน้ำ เรือดันน้ำ ท่อสูบน้ำ

เครื่องผลักดันน้ำ-เรือผลักดันน้ำ-01.jpg

สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 กันยายน 2562 ระดับน้ำกำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่สถานนี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย วัดได้ +113.53 ม.รทก. หรือเทียบเท่า 8.53 เมตร ยังสูงกว่าตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ 1.53 เมตร สถิติระดับน้ำลดลงประมาณวันละ 20 ซม. 

เครื่องผลักดันน้ำ-เรือผลักดันน้ำ-04.jpg

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 กันยายน 2562 นับตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีมีสถานการณ์อุทกภัย ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำ โดยกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไปแล้วทั้งสิ้น 300 เครื่อง อยู่ที่ อ.พิบูลมังสาหาร 100 เครื่อง และอยู่ที่ อ.โขงเจียม 200 เครื่อง 

เครื่องผลักดันน้ำ-เรือผลักดันน้ำ-02.jpg

สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง (Hydro Flow) ที่บริเวณแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 15 เครื่อง 

เครื่องผลักดันน้ำ-เรือผลักดันน้ำ-03.jpg

นอกจากนั้น กรมอู่ทหารเรือ ยังได้นำเรือผลักดันน้ำมาสนับสนุนอีก 53 ลำ ปฏิบัติภารกิจที่แก่งสะพือ คาดว่าจะทำให้การระบายน้ำแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงได้เร็วยิ่งขึ้น 

เครื่องผลักดันน้ำ-เรือผลักดันน้ำ-05.jpg