guideubon

 

ปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศาลหลักเมือง)

พลตรี-อรรถ-สิงหัษฐิต-01.jpg

วันที่ 27 กันยายน 2562 พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต​ ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 22​ ​ค่าย​สรรพ​สิทธิ​ประสงค์​ อุบล​ราชธานี​ ในฐานะประธานศูนย์​รับ​บริจาค​สิ่งของ​และ​ช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​น้ำท่วม​ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศปิดศูนย์ฯ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย และประชาชนเริ่มกลับเข้าบ้านเรือนแล้ว

ปิดศูนย์-รับบริจาคสิ่งของ-02.jpg

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "ค่าจิกิ" ตั้งแต่วันที่ 29 สิ่งหาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายจังหวัด จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสุดคือ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่วมทั้ง 25 อำเภอ ทำให้ประชาชนประสบปัญหาเดือนร้อน เนื่องจากน้ำท่วมบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องอพยพบ้านเรือน มาอยู่ตามศูนย์พักผิผู้ประสบภัยต่างๆ และประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม รวมทั้งโรคภัยต่างๆ ที่มากับน้ำท่วม

ปิดศูนย์-รับบริจาคสิ่งของ-03.jpg

จากเหตุการณ์ดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมกับมูลนิธิอุบลราชธานือนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย โดย พล.ต.อรรถ สิ่งหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และประธานมูลนิธิอุบลราชธานีอนุสาวรีย์คนดีศรีวนาลัย จึงได้ประสานงานกับ กรมทหารราบที่ 6 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ​และเอกชน​ จัดตั้งศูนย์ช่วยหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น บริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นมา

ปิดศูนย์-รับบริจาคสิ่งของ-05.jpg

การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย การรับบริจาคสิ่ของเครื่องใช้ที่จำเป็น น้ำดื่ม และอาหารแห้ง นำมาบรจุเป็นถุงยังชีพ แล้วนำไปแจกจ่ายตามศูนย์พักพิงต่างๆ ทั่วจังหวัดอุบลราชานี รวมทั้งรับบริจาคเงินสด และรับบริจาคผ่านธนาคาร มีการประกอบอาหารสำเร็จพร้อมทานโดยโรงครัวพระราชทาน และโรงครัวจิตอาสา 

ปิดศูนย์-รับบริจาคสิ่งของ-04.jpg

ในแต่ละวันจะมีจิตอาสาจากสถานศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน เข้ามาเป็นจิตอาสา ช่วยประกอบอาหารและบรรจุถุงย้ชีพทุกวัน เป็นจำนวนมาก ในห้วงการดำเนินการที่ผ่านมา มีคณะบุคคล ศิลปิน ดารา นักแสดง และองค์กรต่างๆ เข้ามาให้กำลังใจการปฏิบัติงานของศูนย์ ร่วมบริจาคและทำกิจกรรมต่างๆ กับทางศูนย์ฯ โดยตลอดเวลาที่ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 9-27 กันยายน 2562 มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- รับบริจาคสิ่งของ และจัดชุดถุงยังชีพทำการแจกจ่าย จำนวน 34,655 ถุง

- ประกอบอาหารปรุงสุก เพื่อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมจำนวน 35,345 กล่อง

- ผู้มาบริจาคสิ่งของ จำนวน 876 ราย

- ผู้มาบริจาคเงิน จำนวน 356 ราย รวมเป็นเงิน 449,995  บาท  ยอดเงินบริจาค​ผ่านธนาคารกรุงไทย​ชื่อบัญชี​ "รวมน้ำใจช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​น้ำท่วมอุบล​ราชธานี"  เลขบัญชี​ 322-0-76244-1  ตั้งแต่วันที่  13-27 กันยายน 2562  รวม  98,609 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด​ 548,604  บาท ใช้เป็นค่าวัตถุดิบ​ประกอบอาหาร​ 35,440  บาท ค่ากล่องบรรจุอาหารเพื่อนำไปแจกจ่าย 27,447  บาท รวมค่าใช้จ่าย 87,437 บาท สรุปยอดเงินบริจาคคงเหลือ​ 461,167  บาท

- สำหรับเงินบริจาคที่ยังคงเหลือนั้น ทางมูลนิธิฯ จะหามาเติมให้ครบ 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 25 อำเภอ รวม 1,000 ทุนๆ ละ 1,000 บาท

ปิดศูนย์-รับบริจาคสิ่งของ-01.jpg

"และบัดนี้ สถานการณ์ที่เริ่มคลี่ลายลงตามลำดับ ประชาชนเริ่มขนข้าวของกลับสู่บ้านเรือน ใช้ชีวิตตามปกติ ทางศูนย์ๆ จึงขอปิดตัวลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27กันยายน 2562 และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมสบับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแห่งนี้ ตั้งแต่เริ่มตั้งจนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชวอุบลราชธานีได้จำนวนมาก ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้คนไทยได้รับทราบความลำบากของพี่น้องชาวอุบลราชรานี รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ แห่งนี้ด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคน" พลตรีอรรถ​ สิง​ห​ั​ษ​ฐิต​ ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 22​ ​ค่าย​สรรพ​สิทธิ​ประสงค์​ อุบล​ราชธานี​ ในฐานะศูนย์​รับ​บริจาค​สิ่งของ​และ​ช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​น้ำท่วม​ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวปิดท้าย

ปิดศูนย์-รับบริจาคสิ่งของ-06.jpg

ปิดศูนย์-รับบริจาคสิ่งของ-07.jpg

ปิดศูนย์-รับบริจาคสิ่งของ-08.jpg