guideubon

 

ในหลวงพระราชทานสิ่งของ แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ

ถุงยังชีพพระราชทาน-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนในการรับมอบ และร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 998 ชุด รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัยไม่สามารถเดินทางมารับมอบสิ่งของพระราชทานได้ จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอเขื่องใน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ชุด ซึ่งมีปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ จิตอาสา ร่วมปฏิบัติภารกิจ 

จังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลฝนตกหนักถึงหนักมาก เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำ พายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย และเข้าสู่ห้วงการฟื้นฟู เยียวยา ช่วยเหลือ ทั้งผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ในลำดับต่อไป

ถุงยังชีพพระราชทาน-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

ถุงยังชีพพระราชทาน-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

ถุงยังชีพพระราชทาน-น้ำท่วมอุบล-04.jpg

ถุงยังชีพพระราชทาน-น้ำท่วมอุบล-05.jpg

ถุงยังชีพพระราชทาน-น้ำท่วมอุบล-06.jpg

ถุงยังชีพพระราชทาน-น้ำท่วมอุบล-07.jpg