guideubon

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

tobe1-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ ศาลาประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิ ทรงพระราชทาน เพื่อให้จังหวัดนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุดโดยมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต, เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE, นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (2) ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

tobe1-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

tobe1-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

tobe1-น้ำท่วมอุบล-04.jpg