guideubon

 

เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดใหม่ ให้บ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม

อุปกรณ์ไฟฟ้า-บ้านน้ำท่วม-01.jpg

นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เร่งรัดติดตั้งหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมสำรวจวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าในครัวเรือน ก่อนจ่ายไฟใหม่

สำหรับการเข้าดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทีมงานเข้า ดำเนินงาน จำนวน 4 ทีม ประกอบด้วย แผนกก่อสร้าง จำนวน 1ทีม แผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา จำนวน 2 ทีม และทีมแผนกวิศวกรรมและการตลาด จำนวน1 ทีม ระดมทีมงานเข้าไปฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า และเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า-บ้านน้ำท่วม-02.jpg

สำหรับครัวเรือนที่ต้องยกหม้อไฟขึ้นในระดับสูง และถูกตัดไฟในพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีทั้งหมด 17,858 ครัวเรือน ขณะนี้ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าไปแล้วบางส่วน ยังคงเหลืออีก 13,000 ครัวเรือน ซึ่ง กฟภ.จะดูความปลอดภัยไฟฟ้ารั่วให้กับพี่น้องประชาชน โดยเน้นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก ขอให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ขอรับเทียนได้ที่ผู้จัดการศูนย์พักพิง หรือนายอำเภอในพื้นที่ได้โดยตรงทุกแห่ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 063-265 6319 กฟภ.อุบล

อุปกรณ์ไฟฟ้า-บ้านน้ำท่วม-03.jpg

อุปกรณ์ไฟฟ้า-บ้านน้ำท่วม-04.jpg