guideubon

 

ประธานรัฐสภา มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอุบลฯ

ชวน-หลีกภัย-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันนี้ 24 ก.ย. 62 เวลา 17.30 น. ประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย) และคณะ เดินทางมามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนดุมใหญ่ดงยาง จำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบถุงบรรเทาทุกข์ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 วปร. ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนดุมใหญ่ดงยาง ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ชวน-หลีกภัย-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

ชวน-หลีกภัย-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

ชวน-หลีกภัย-น้ำท่วมอุบล-04.jpg