guideubon

 

รมช.คมนาคม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอุบลฯ

รมช-คมนาคม-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี และตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมกับเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

รมช-คมนาคม-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

โดยในเวลา 09.00น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายสุทัศน์ เงินหมื่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมติดตามการดำเนินงาน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ก่อนจะเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพ ณ บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์

รมช-คมนาคม-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

ต่อจากนั้น เดินทางไปยังบริเวณชุมชนแม่น้ำมูล เทศบาลตำบลพิบูลมังสาหาร พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน และในช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยัง วัดค้อทอง ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบแก่ผู้ประสบภัย ก่อนจะเดินทางกลับในเวลา 17.20 น.