guideubon

 

พ่อเมืองอุบลฯ เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

call-center-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีกิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า และ พลตำรวจตรีธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการประชุมศูนย์อำนวยการร่วมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวกับประเด็นข้อห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัย

จากการรายงานสภาพอากาศพบว่า ขณะนี้ยังคงมีร่องฝนอยู่เล็กน้อย ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีจะยังคงมีฝนตกอีก 2 วัน ซึ่งทางจังหวัดได้ติดตามข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและประมินสถานการณ์ทุกวัน

call-center-น้ำท่วมอุบล-05.jpg

ส่วนสถานการณ์ปลากระชังตายในหลายพื้นที่เนื่องจากน้ำท่วม ขณะนี้ได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดเร่งดำเนินการสำรวจและจ่ายค่าชดเชยในอัตรา ตารางเมตรละ 315 บาท ไม่เกิน 80 ตารางเมตร และให้ทางวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาชุมชนให้ความช่วยเหลือ ในการถนอมอาหาร แปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำออกสู่ตลาด และขอให้ทางอำเภอบูรณาการคนและกำลังของจิตอาสา ช่วยในการแปรรูปปลาและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เลี้ยงปลา

call-center-น้ำท่วมอุบล-04.jpg

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำ ขณะนี้มี 3 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแล้วทั้ง 3 ราย และจะเร่งการจ่ายงินชดเชยอื่นๆ ให้แก่ทายาท

สำหรับพื้นที่ทางเกษตรที่ได้รับการเสียหายประมาณ 630,000 ไร่ ขณะนี้ได้ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว 21 อำเภอ โดยจะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายโดยใช้แผนที่ภาพถ่าย และบัญชีการขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกมาประกอบการพิจารณา หากมีพื้นที่เสียหายเพิ่มเติม สามารถประกาศเพิ่มเติมได้ และจังหวัดได้ดำเนินการขอขยายวงเงินการชดเชยผู้ประสบภัยเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการให้ความช่วยเหลือ

call-center-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

สำหรับประชาชนที่เข้าสู่บ้านเรือนในช่วงที่น้ำลดลงแล้ว ทางการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค จิตอาสา และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคจากศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จะไปช่วยซ่อมแชมอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการถึงในชุมชน สำหรับบ้านเรือนที่ต้องล้างบ้านเพื่อทำความสะอาด ขอให้แจ้งความจำนง เพื่อระดมรถของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยดำเนินการฉีดลงบ้านร่วมกับทางท้องถิ่น และให้ทางสาธารณสุขร่วมกับท้องถิ่นช่วยดูแลเรื่องสุขาภิบาลของชุมชนให้มีความปลอดภัย พร้อมกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้ต่อไป

call-center-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

หากประชาชนมีความเดือดร้อน สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ทางคอลเซ็นเตอร์ โทร 045-344635, 045-429626 และ 045-429610