guideubon

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานวันรำลึกแห่งความดี และเชิดชูคนดีศรีอุบล

ม-อุบล-วันรำลึกแห่งความดี-01.jpg

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นำบุคลากร นักศึกษาวิชาทหาร  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงาน วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ อนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นำบุคลากร นักศึกษาวิชาทหาร  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในงาน วันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี  โดยชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าคำผง หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกันจัดขึ้น ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ อนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ม-อุบล-วันรำลึกแห่งความดี-02.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพาในปี พ.ศ. 2484 (ค.ศ.1941) ญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทย และได้จับทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ญี่ปุ่นได้ใช้เป็นที่กักกันเชลยศึก ซึ่งประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย นิวชีแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ ทหารเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นที่น่าเวทนาต่อชาวอุบลราชธานีที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นคนมีจิตเมตตาสงสาร จึงได้พากันนำเอาอาหารเครื่องนุ่งห่มมาให้เชลยศึกเหล่านี้เพื่อเป็นทาน แต่ก็ได้รับการขัดขวางจากทหารญี่ปุ่นถึงขั้นทำร้ายเอา แต่ชาวอุบลราชธานีก็ยังแอบเอาอาหารและเครื่องใช้ ไปให้เชลยศึกเหล่านี้ด้วยความเมตตา อย่างไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยความดีดังกล่าว ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงเมื่อปี พ.ศ.2486 (ค.ศ.1943) ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นเชลยศึกเหลานี้ได้ถูกปลดปล่อย และได้ระลึกถึงคุณงามความดีของชาวอุบลราชธานี ที่มีจิตเมตตากรุณาจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขา ได้เคยเป็นเชลยศึกอยู่ที่นี่ และได้รับความเมตตากรุณาจากชาวอุบลราชธานี จนทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป และพร้อมใจกันให้นามอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่า “อนุสาวรีย์แห่งความดี”

ม-อุบล-วันรำลึกแห่งความดี-03.jpg