guideubon

 

วันสุดท้าย!! รถทหารวิ่งรับส่งประชาชน อุบล-วาริน ช่วงน้ำท่วม

รถทหาร-น้ำท่วมอุบล-10.jpg

จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้ถนนสถิตย์นิมานกาล ช่วงระหว่างสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ถึง อ.วารินชำราบ ถูกน้ำท่วมตัดขาดจากกัน รถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านได้

รถทหาร-น้ำท่วมอุบล-08.jpg

ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้ประสาน กรมทหารราบที่ 6 นำรถทหารขนาดใหญ่ มาให้บริการรับส่งประชาชนข้ามฝั่งแทน โดยทหารจัดรถมาวันละประมาณ 16 คัน รับส่งคนจากสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ถึงอาคารสถานีดับเพลิง อ.วารินชำราบ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาเที่ยวละประมาณ 15-20 นาที เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภายหลังมีจิตอาสา นำรถขนาดใหญ่ ออกมาให้บริการร่วมกับทหาร ทำให้แต่ละวัน สามารถให้บริการประชาชนได้ถึง 12,000 คน

รถทหาร-น้ำท่วมอุบล-07.jpg

กระทั่งวันที่ 19 กันยายน 2562 จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากถนนเป็นผลสำเร็จ ทำให้รถทุกชนิดสามารถใช้สัญจรได้เป็นปกติ ดังนั้น ภารกิจพาประชาชนข้ามฝั่งอุบล-วาิรนฯ จึงถือว่าสิ้นสุดลง และจะให้บริการจนถึงเวลา 21.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นเที่ยวสุดท้าย รวมเป็นเวลาให้บริการทั้งหมด 10 วันเต็ม

รถทหาร-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

ไกด์อุบลและชาวอุบล ขอขอบพระคุณทหารทุกนาย จิตอาสาทุกท่าน ที่นำรถมาให้บริการประชาชนตลอด 10 วันเต็ม ด้วยความเรียบร้อย สะดวกสบาย ภาพเหล่านี้ จะแทนคำขอบคุณ และเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลราชธานีตลอดไป

รถทหาร-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

รถทหาร-น้ำท่วมอุบล-04.jpg

รถทหาร-น้ำท่วมอุบล-05.jpg

รถทหาร-น้ำท่วมอุบล-06.jpg