guideubon

 

น้ำท่วมขยะเยอะ น้ามี่โพสชวนจิตอาสามาช่วยเก็บขยะ

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-01.jpg

วันที่ 18 กันยาน 2562 สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 นับว่าหนักที่สุดในรอบ 17 ปี ความช่วยเหลือต่างๆ ได้ระดมไปสู่พี่น้องชาวอุบลฯ ผู้ประสบภัย ทั้งถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค  แต่สิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นปัญหาไม่ใช่น้อย แต่คนมักคาดไม่ถึง คือ ปัญหาขยะ

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-02.jpg

มีชายคนถึง เห็นว่าหลายพื้นที่มีขยะเยอะมาก แต่ยังไม่มีคนเข้ามาจัดการ ซึ่งจะส่งปัญหาต่อไปในระยะยาว จึงโพสเฟซบุ้คส่วนตัว เชิญชวนจิตอาสามาช่วยกันเก็่บขยะ โดยโพสเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ข้อความว่า

“พรุ่งนี้ 17/09/62 เวลา 09.00 น. ใครว่างไปช่วยเก็ยขยะ สิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยกันครับ #saveubon ชุมชนโนนบุ่ง ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี”  

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-03.jpg

หลังจากโพสข้อความไป ซึ่งทราบภายหลังว่า คือ เฟซบุ้คส่วนตัวของ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  หรือที่บางท่านเรียกว่า "น้ามี่" นั่นเอง ปรากฎว่า มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และบุคลากรจิตอาสา รวมทั้งประชาชนในพื้นที่กว่า 60 คน ร่วมกันเก็บขยะและกีดขวางทางเดินน้ำ ในชุมชนโนนบุ่งพัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นำรถเก็บขยะของมหาวิทยาลัยมาช่วยขนย้าย เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-04.jpg

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-05.jpg

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-06.jpg

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-07.jpg

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-08.jpg

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-09.jpg

อธิการราชภัฏ-เก็บขยะ-10.jpg