guideubon

 

เร่งกำจัดผักตบชวา ขวางทางน้ำ บริเวณกุดปลาขาว อ.วารินฯ

ผักตบชวา-กุดปลาขาว-01.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2562 ตามที่มีข่าวเรื่องผักตบชวาบริเวณสะพานกุดปลาขาว ถนนสถิต​ย์นิ​มาน​กาล​ จากฝั่งวารินชำราบ​-สะพาน​ 200​ ปี​ กีดขวางทางน้ำทำให้การระบายน้ำท่วมไม่สะดวกนั้น จังหวัดอุบลราชธานีได้เร่งการกำจัดผักตบชวาบริเวณดังกล่าว โดย รถแบ็คโฮใช้จาก ช.พัน 6 จำนวน 1 คัน จากศูนย์ ปภ.เขต 13 จำนวน 1 คัน จาก ชป.อุบล 1 คัน และรถแทรกเตอร์ตักหน้าขุดหลัง จากเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเทศบาลนครอุบล หน่วยละ 1 คัน (รถแบ็คโฮ/รถขุด ใช้วันละ 3 คัน เพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจร)

ผักตบชวา-กุดปลาขาว-02.jpg

และยังมี รถบรรทุกเทท้าย จาก ช.พัน.6 จำนวน 2 คัน อบจ.อบ. จำนวน 2 คัน และ ชป.อบ. อีก จำนวน 2 คัน

นอกจากนี้ ในวันที่ 16 กันายนย 2562 ชลประทาน จะนำรถแบ็คโฮแขนยาว จำนวน 1 คัน + รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน เรือดันผักตบชวา 1 ลำ ของกรมโยธาฯ จะเข้าดำเนินการ เช่นกัน

ผักตบชวา-กุดปลาขาว-03.jpg

ผักตบชวา-กุดปลาขาว-04.jpg