guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ ผลิตสเปรย์ฉีดกันยุง แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบล

สเปรย์ฉีดกันยุง-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 12 กันยายน 2562 ผศ.ดร.เสริฐ เขียนนอก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ระดมนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลกรจิตอาสาช่วยกันผลิตสเปรย์ฉีดกันยุง ที่ทำจากสารสกัดตะไคร้หอมและสมุนไพรธรรมชาติ โดยเล็งเห็นว่าจากสภาวการณ์ที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานาน อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง ซึ่งเป็นพาหะของโรคอื่นๆ ดังนั้น จึงได้นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาผลิต “สเปรย์ฉีดกันยุง” จำนวน 2,000 ขวด เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป็นที่พึ่งของสังคม

สเปรย์ฉีดกันยุง-ราชภัฏอุบล-02.jpg

สำหรับ “สเปรย์ฉีดกันยุง” ในชุดแรกนี้ผลิตจำนวน 2,000 ขวด โดยจะนำส่งมอบให้กับ “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และฟื้นฟูหลังน้ำลด” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

ผู้สนใจรับสเปรย์ฉีดกันยุง หรือต้องการสนบัสนุนงบประมานในการจัดทำ ติด่อ ผศ.ดร.เสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โทร. 081-879 1598 

สเปรย์ฉีดกันยุง-ราชภัฏอุบล-03.jpg

สเปรย์ฉีดกันยุง-ราชภัฏอุบล-04.jpg

สเปรย์ฉีดกันยุง-ราชภัฏอุบล-05.jpg