guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

อาชีวะอุบล-ช่วยน้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีอย่างต่อเนื่องในขณะนี้

อาชีวะอุบล-ช่วยน้ำท่วม-03.jpg

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดย งานโครงการพิเศษ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำโดย นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ และนายวีระพิศ แฝงจันทร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ ได้นำคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ช่วยแพคถุงยังชีพ ณ วัดมหาวนาราม พร้อมลงพื้นที่จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมกับจิตจัดทำกระสอบทรายกั้นน้ำ และขนย้ายข้าวของภายในวัดขึ้นที่สูง ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ร่วมกับจิตอาสาในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นต้นมา

อาชีวะอุบล-ช่วยน้ำท่วม-02.jpg

นอกจากนี้ สถานศึกษายังได้รวบรวมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย และสิ่งของที่จำเป็นจำนวนหนึ่ง จากครู บุคลากร ที่มีจิตเป็นกุศลร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย

สำหรับวันนี้ (11 กันยายน 2562) คณะ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จิตอาสาได้รวมใจกันแพคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม จัดทำเป็นถุงยังชีพ ในพื้นที่อาคารเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยนายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และคณะได้เดินทางไปแจกจ่ายถุงยังชีพที่ ชุมชนวัดบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ตามริมถนน โดยสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ยังมีแนวโน้มท่วมสูงอย่างต่อเนื่อง

อาชีวะอุบล-ช่วยน้ำท่วม-04.jpg

ด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น ขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่นักเรียน นักศึกษาสอบปลายภาค ทางสถานศึกษาได้ประกาศเลื่อนสอบและหยุดเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 และเลื่อนสอบครั้งที่ 2 ในวันที่ 12- 13 กันยายน 2562 และยกเลิกตารางสอบทั้งหมด มาจัดสอบในวันที่ 16 กันยายน 2562 เป็นต้นไป พร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในครั้งนี้