guideubon

 

คณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ ผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า แจกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ครีมทาน้ำกัดเท้า-น้ำท่วมอุบล-01.jpg

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า บรรจุตลับ นำส่งมอบให้หน่วยงานที่ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อน ช่วยเหลือบรรเทาการเจ็บป่วยโรคที่มาตามน้ำกับผู้ประสบภัย พร้อมแจ้งหน่วยงานที่สนใจติดต่อขอรับได้ที่คณะเภสัชศาสตร์ ในวันเวลาราชการ

ครีมทาน้ำกัดเท้า-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า ปี 2562 ถือว่าเป็นปีที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียงประสบภาวะอุทกภัยที่หนักหนาสาหัสมาก น้ำท่วมหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งพื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย ตลอดจนเส้นทางการสัญจร โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐเอกชนได้ลงมาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งเด่วน

ครีมทาน้ำกัดเท้า-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

ในส่วนของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะที่เป็นคณะที่สอนนักศึกษาในการผลิตยา เราได้เล็งเห็นว่าโรคที่มากับน้ำท่วม ที่เห็นหลักๆ คือโรคน้ำกัดเท้า ซึ่งปัจจุบันยาหรือครีมที่จะนำมาใช้ ยังมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ จึงขออาสาในการผลิตครีมขี้ผึ้งสำหรับโรคน้ำกัดเท้า เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยเหลือซึ่งต้องแช่น้ำเป็นเวลานาน ก็จะทำให้การเจ็บป่วยลดน้อยลง ซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการบริการชุมชนและสังคม ขณะนี้ คณะได้ดำเนินการเร่งด่วนในการผลิต ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน พร้อมบริจาคให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งปัจจุบันได้ส่งมอบไปแล้ว จำนวนกว่า 3,000 ตลับ ซึ่งยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ครีมทาน้ำกัดเท้า-น้ำท่วมอุบล-04.jpg

การดำเนินการผลิตครีมทาน้ำกัดเท้า เพื่อนำช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาค ร่วมสมทบทุนสนับสนุนในการซื้อสารเคมี บรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอเชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

หน่วยงาน หรือศูนย์ประสานงานฯ ที่สนใจขอรับ ครีมทาน้ำกัดเท้า ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-353602-9 ในวันเวลาราชการ หรือ สายตรงคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 090-8342950 

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว