guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จัดรถรับ-ส่ง

รถรับส่ง-วงเวียนน้ำพุ-ราชภัฏอุบล-01.jpg

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดรถบริการนักศึกษาและประชาชน ระหว่างวงเวียนน้ำพุ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เริ่มวันที่ 11 กันยายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีจะคลี่คลาย

ขาไป 

ช่วงเช้า 06.30 - 08.00 น. และช่วงเย็น 16.30 - 18.00 น.

ออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (จุดจอดป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย) เส้นทางถนนชยางกูร จากสามแยกเกียรติสุรนนท์ ถึงถนนอุปราช วงเวียนน้ำพุ 

ขากลับ

ช่วงเช้า 07.00 - 08.30 น. และช่วงเย็น 17.00 - 18.30 น.

จากวงเวียนน้ำพุ เส้นทางผ่านวัดสุปัฏนาราม โรงเรียนอาเวมารีอา แยกเรือนจำ โรงเรียนสามัคคีวิทยา วิทยาลัยเทคนิค จอดป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย 

รถออกทุกครึ่งชั่วโมง