guideubon

 

รายชื่อหัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุอุทกภัย อุบลฯ

สายด่วน-ช่วยเหลือประชาชน-01.jpg

ร.6 พัน.2 ขออนุญาตส่งรายชื่อหัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ดังนี้ครับ

1. ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
- ร.อ.ธีระศักดิ์ สืบพรหม
โทร. 095-792-3476

2. ชุมชนคูยาง(หลังอุบลวัสดุ) ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ร.ต.อาทร พิมพ์บัวมี
โทร. 087-247-6017

3. ชุมชนหาดสวนยา/กอไผ่ ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ร.ต.วิชัย พละศักดิ์
โทร. 098-153-8705

4. ชุมชนท่าบุ้งมั่ง/เกตุแก้ว ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ร.ท.พิทักษ์ แก้วบุญเรือง
โทร. 062-197-5060

5. ชุมชนท่ากกเสียว ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ร.ต.นิรันดร์ บุญรินทร์
โทร. 080-463-9779

6. ชุมชนกุดปลาขาว ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ร.ต.วิปักษ์ จันลา
โทร. 095-502-6930

7. บ.ห้องอ้อ ม.20 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
- ร.ท.ไพบูลย์ พูลศรี
โทร. 087-256-8818

8. ชุดหมอเดินเท้า ประจำพื้นที่ ต.วาริน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ร.ต.ณัฐพล ประทุม
โทร. 063-952-7892

ผู้ประสานงาน
-ร.ท.สนอง แหวนหล่อ ฝอ.5 ร.6 พัน.2
โทร. 089-581-0587