guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ สำรวจลำน้ำมูล เตรียมแผนรับมวลน้ำขนาดใหญ่

น้ำท่วมอุบล-รับมวลน้ำ-01.jpg

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี  นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22  บินสำรวจสถานการณ์น้ำมูล พร้อมสำรวจพื้นที่น้ำท่วมอำเภอเมืองอุบลราชานี วารินชำราบ  เขื่องใน และอำเภอม่วงสามสิบ พบว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

น้ำท่วมอุบล-รับมวลน้ำ-02.jpg

จากการประเมิน คาดว่าจะมีมวลน้ำจากตอนบนประมาณ 331 ล้านลูกบาศก์เมตร ไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลธานี ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง  ส่งผลกระทบให้อำเภอที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งหมด ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร และคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณวันละ 1 ฟุต  ซึ่งขณะนี้แม่น้ำโขงอยู่ในภาวะล้นตลิ่งประมาณ 1.25 เซนติเมตร และจะส่งผลให้มวลน้ำจากตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้ล่าช้าขึ้น 

น้ำท่วมอุบล-รับมวลน้ำ-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมแผนการช่วยเหลือประชนชนอย่างเร่งด่วน ด้วยการอพยพเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจำเป็นไปยังจุดพักพิงผู้ประสบภัย เตรียมการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ และเรือท้องแบนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

น้ำท่วมอุบล-รับมวลน้ำ-04.jpg

น้ำท่วมอุบล-รับมวลน้ำ-05.jpg