guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จนกว่าจะคลี่คลาย

อุบล-ตั้งวอร์รูม-น้ำท่วม-01.jpg

วันที่ 3 กันยายน 2562 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี้ ได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม จังหวัดอุบลราชธานี้ ปี 2562 เพื่อติตตามสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" 

ที่ประชุมได้สรุปมติให้หน่วยงานคณะทำงานฯ และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับการประชุมคณะทำงานๆ กำหนดประชุมเป็นประจำทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือยุติลง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัตอุบลราชรานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

อุบล-ตั้งวอร์รูม-น้ำท่วม-02.jpg