guideubon

 

พิษพายุโพดุล-คาจิกิ ปิดวนอุทยานน้ำตกผาหลวงชั่วคราว

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง-ปิดชั่วคราว-01.jpg

วันที่ 3 กันยาน 2562 นายโยธิน ครองยุทธ หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกผาหลวง ออกประกาศ ปิดแหล่งท่องเที่ยวในวนอุทยานน้ำตกผาหลวงเป็นการชั่วคราว เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมจากพายุโซนร้อน "โพดุล" และ "คาจิกิ" ทำให้มีกระแสน้ำหลากรุนแรงผิดปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ จึงขอปิดการเข้าในในแหล่งท่องเที่ยววนอุทยานผาหลวงเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

วนอุทยานน้ำตกผาหลวง-ปิดชั่วคราว-02.jpg