guideubon

 

โรงเรียนกำแพง จ.ศรีสะเกษ ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

 ตอบปัญหากฎหมาย-วันรพี-02.jpg

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันและกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ชั้น 2 ห้องประชุมพวงพะยอม อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ตอบปัญหากฎหมาย-วันรพี-03.jpg

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านกฎหมายของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

ตอบปัญหากฎหมาย-วันรพี-04.jpg

นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปีนี้ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวนมาก ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงถ้วยพระราชทานจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 111 ทีม ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา คุ้มมี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.ท. ดร.สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ และ นายประดิษฐ์ แป้นทอง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ร่วมแข่งขันในทุกข้อคำถาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต รัตจุมพฏ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

ตอบปัญหากฎหมาย-วันรพี-01.jpg

การแข่งขันครั้งนี้ กำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ทีมละ 2 คน โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น จากการแข่งขันผลปรากฏว่า โรงเรียนกำแพง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และทุนการศึกษา จำนวน 10,000.- บาท

ตอบปัญหากฎหมาย-วันรพี-05.jpg

โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และทุนการศึกษา จำนวน 5,000.- บาท

ตอบปัญหากฎหมาย-วันรพี-06.jpg

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับถ้วยรางวัลจากนายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทุนการศึกษา จำนวน 3,000.- บาท

ตอบปัญหากฎหมาย-วันรพี-07.jpg

และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งทุกรางวัลและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรครบถ้วน

ตอบปัญหากฎหมาย-วันรพี-08.jpg

ทิพย์วรรณ เวฬุนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว