guideubon

 

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ พาน้องใหม่ดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร

รับน้องดำนา-01.jpg

สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ มือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 1 อีกหนึ่งรูปแบบ รับน้องแบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร รุ่นพี่-รุ่นน้องร่วมกิจกรรมดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร รับเกียรติจาก ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นประธาน พร้อมนำนักศึกษาจำนวนกว่า 300 คน ร่วมดำนา ณ แปลงนาทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผลผลิตจากข้าว นำไปสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาต่อไป

ไชยวัฒน์-เจ็กมะดัน-01.jpg

นายไชยวัฒน์ เจ็กมะดัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรม มือเรียวรอเกี่ยวรวง เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จัดมาเป็นประจำทุกปี ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว กว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบากอย่างไร

รับน้องดำนา-02.jpg

โดยพันธุ์ข้าวที่ปลูก ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว กข6 ข้าวมะลิ กข 15 เป็นต้น แบ่งปลูกเป็น 3 แปลง พื้นที่ 8 ไร่ ทั้งนี้ ผลผลิตของข้าวหลังเก็บเกี่ยว จะนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมนักศึกษา และบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับพี่บัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนธันวาคม 2562 นี้

รับน้องดำนา-03.jpg

สำหรับบรรยากาศการดำนาในครั้งนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งนอกจากจะมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ยังมีเพื่อนๆน้องๆ นักศึกษา จากคณะต่างๆ เข้าร่วม อาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น นับเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดี ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันดำนา ที่ได้รับความสนุกสนานและประทับใจยิ่ง

ภายหลังจากเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม ทุกคนร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน บรรยากาศของการลงแขกดำนาที่มีมาในอดีตโดยแท้ นายไชยวัฒน์ เจ็กมะดัน นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี กล่าว

รับน้องดำนา-04.jpg

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเป็นอีกรูปแบบของการรับน้องแบบสร้างสรรค์ อบอุ่น และประทับใจ ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง” อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูอาชีพเกษตรกรรรม ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต หรือครัวของโลกก็ว่าได้ นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว