guideubon

 

เหลือเชื่อ !! นิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ จบหลักสูตร 3 ปีครึ่ง เกือบยกห้อง

นิเทศศาสตร์-อุบล-01.jpg

ตลอดระยะเวลา 4–6 ปี ของหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ได้รับความสนใจมีผู้เข้าศึกษาจำนวนมาก ปัจจุบันเปิดสอนมาแล้ว 9 รุ่น และในปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 6) มีผู้สำเร็จการศึกษาก่อนหลักสูตร 3 ปีครึ่ง จำนวน 11 คน ซึ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดาของหลายคน แต่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสำหรับนิเทศศาสตร์ ม.อุบลฯ

อาจารย์สุรศักดิ์ บุญอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่เปิดสอน เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปิดสอนกลุ่มวิชาชีพบังคับ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์และโฆษณา กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์

สำหรับนักศึกษารุ่นนี้ เป็นรุ่นแรกที่จบในหลักสูตรใหม่ การที่มีนักศึกษาจบ 3 ปีครึ่ง กว่า 11 คน นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนนักศึกษา ที่สามารถวางแผนการเรียนได้เป็นอย่างดี นักศึกษาหากมีปัญหาก็มาปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่อง เช่น การลงเรียนหลักสูตรวิชาโท รายวิชาชีพเลือก เป็นต้น จากการสอนนักศึกษากลุ่มนี้มา 4 วิชา คือ รายงานข่าวเบื้องต้น สื่อใหม่ การสื่อสารมวลชนในลุ่มแม่น้ำโขง และการเขียนบทภาพยนตร์ รวมถึงกลุ่มวิชาโท คือ รายวิชาภาพยนตร์ในลุ่มน้ำโขง พบว่านักศึกษามีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนเป็นอย่างยิ่ง การมอบหมายรายงานแต่ละชิ้นผลงานที่ทำออกได้ในระดับดี – ดีมาก

นิเทศศาสตร์-อุบล-02.jpg

อาจารย์สอนนักศึกษาอยู่เสมอว่า Avoid extremes and seek moderation หลีกเลี่ยงความสุดโต่งและแสวงหาความสมดุล ซึ่งความสมดุลหรือความพอดีของแต่ละคนนั้นต่างกัน ทุกคนต้องหาตรงนั้นให้เจอ และที่สำคัญ คือ เรียนรู้ที่จะรักตัวเอง รักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น แล้วความมั่นใจจะตามมา ซึ่งนักศึกษามีตรงนั้นทำให้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ด้าน นางสาวสมสมัย มั่นวิมล หรือ ปีใหม่ หนึ่งในนักศึกษาที่จบหลักสูตรครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่จบในสถาบันแห่งนี้ ประทับใจมาก การเรียนการสอนของอาจารย์เป็นกันเอง มีการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการอธิบายได้เข้าใจง่ายขึ้น มีการเรียนทั้งทฤษฎี และได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกอย่าง อุปกรณ์การเรียนก็ครบครัน ในช่วงชีวิตนักศึกษาที่ผ่านมา ถึงจะไม่ใช้ระยะเวลาเต็ม 4 ปี เหมือนคนส่วนมาก แต่ส่วนตัวคิดว่าตนใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ เพราะนอกจากการเรียนแล้ว ก็ทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย อาทิ เชียร์ลีดเดอร์คณะและมหาวิทยาลัย ตัวแทนถือป้าย ตัวแทนดรัมเมเยอร์ พิธีกร นางแบบ ออกค่ายอาสา สตาฟงานต่างๆ

คิดเสมอว่าความรู้ในห้องเรียนทำให้เรา "ฉลาดขึ้น" แต่ประสบการณ์นอกห้องเรียนจะทำให้เรา "โตขึ้น" อีกส่วนที่เป็นประสบการณ์สำคัญ คือ การได้ทำงานประจำระหว่างเรียน นั่นคือ การเป็นผู้ประกาศข่าวทางรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อุบลราชธานี (NBT UBON) ตั้งแต่ตอนเรียนชั้นปีที่ 3 โดยการชักชวนของ อาจารย์จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์ ให้ไปลองสอบคัดเลือก แล้วปรากฏว่าสามารถทำได้ ก็เลยได้ทำงานมาจนถึงปัจจุบัน

นิเทศศาสตร์-อุบล-03.jpg

ส่วนเทคนิคของการเรียน ก็เป็นเหมือนนักศึกษาทั่วไปที่เข้าเรียนตามปกติ ส่งงานทันเวลา ส่งงานให้ครบ สอบให้ผ่าน โดยส่วนตัวไม่ได้คาดหวังไว้ตั้งแต่แรกว่าจะต้องจบ 3 ปีครึ่งแบบนี้ แต่ก็พยายามลงทะเบียนเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะลงได้ ถึงแม้จะมีกิจกรรมมากแค่ไหน ก็มองว่าไม่ใช่ปัญหา ถ้าเราทำทุกอย่างเพราะรู้สึกสนุกกับมัน ก็แค่ต้องแบ่งเวลาให้ดีและรับผิดชอบในหน้าที่ทุกส่วนให้ได้ ก็ถือเป็นเรื่องท้าทายตัวเองไปด้วย แต่พอได้จบ 3 ปีครึ่ง ตนมองว่าเป็นกำไรชีวิต หนึ่งเทอมที่เหลือก็ถือโอกาสพักผ่อนให้เต็มที่ ชาร์ตแบตร่างกายเพื่อเตรียมไปสู้กับชีวิตในวัยทำงานอย่างเต็มตัว ปีใหม่ สมสมัย กล่าวทิ้งท้าย

นิเทศศาสตร์-อุบล-04.jpg

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของว่าที่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จในเบื้องต้น เส้นทางสายอาชีพกำลังเริ่มต้นขึ้น แม้จะต้องแข่งขันในตลาดแรงงาน แต่ก็มั่นใจได้ว่า ความสามารถของบัณฑิต ม.อุบลฯ มีศักยภาพและความพร้อม ที่จะยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิ