guideubon

 

โควิดอุบลฯ ตลาดสดวารินชำราบ เพิ่ม 38 รวม 94 ราย

ตลาดสดวาริน-38รวม94-01.jpg

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 122 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 16 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 106 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 67 ราย (ตลาดวาริน 38), อ.พิบูลมังสาหาร 11 ราย (ตลาดพิบูล 6), อ.เมือง 8 ราย, อ.เดชอุดม 6 ราย, อ.ตาลสุม 3 ราย, อ.บุณฑริก 3 ราย, อ.สำโรง 2 ราย, อ.นาจะหลวย อ.น้ำยืน อ.โพธิ์ทร อ.ม่วงสามสิบ อ.สว่างวีระวงศ์ และ อ.สิรินธร พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,568 ราย รักษาหายสะสม 17,245 ราย กำลังรักษา 1,185 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 138 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ บริษัทแห่งหนึ่งใน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย พนักงานบริษัท ผู้จำหน่ายอาหารในบริษัท และ รปภ. ผลการตรวจ ATK จำนวน 1,016 ราย ผลบวก 1 ราย และ ผลลบ 1,015 ราย

ตลาดสดวาริน-38รวม94-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 38 ราย เป็นกลุ่ม ATK+/แม่ค้า 34 ราย และลูกค้า 4 ราย รวมผู้ป่วย 94 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 9 ราย อ.สำโรง 2 ราย อ.พิบูลมังสาหาร 3 ราย และ อ.น้ำยืน 1 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ทั้งหมดเป็นแม่ค้า/ลูกค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 23 ราย พบผู้ป่วยใน อ.พิบูลฯ 17 ราย อ.สิรินธร 5 ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นพนักงาน 2 ราย และลูกค้าที่ไปซื้อของ 4 ราย รวมผู้ป่วย 43 ราย 

ตลาดสดวาริน-38รวม94-03.jpg

คลัสเตอร์บ้านนาเยีย ม.1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 65 ปี มีเนื้องอกที่ลำไส้ จึงไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลวารินชำราบ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 31 ราย เป็นคนในครอบครัวและเครือญาติ มีการสัมผัสในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 39 ราย

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นเพื่อนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ อ.เดชอุดม รวมผู้ป่วย 201 ราย 

คลัสเตอร์วงไพ่ วงไก่ชน ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 161 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง 4 ราย/อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย

ตลาดสดวาริน-38รวม94-04.jpg