guideubon

 

อัญเชิญพระรูปพระบรมราชชนก-สมเด็จย่า ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานพระราชานุสาวรีย์

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-01.jpg

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข นำผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายความเคารพ พระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อนนำขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ โดยทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-02.jpg

พิธีอัญเชิญพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ เป็นสิริมงคล และเป็นพระมาหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเสียสละและทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-03.jpg

ผลงานประติมากรรมพระรูป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอมจิตย์ ชุ่มวงค์ เป็นประติมากรผู้ออกแบบ และหล่อปั้น ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริง วัสดุสำริด หรือ Bronze ที่มีความสง่างาม และงดงามยิ่ง เมื่อทั้ง 2 พระองค์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงประดิษฐ์ฐานบนแท่นฐานพระราชานุสาวรีย์ ด้านหน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-05.jpg

ในส่วนของ พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี เปิดกรวยธูปเทียนแพ วางพานพุ่ม ถวายสักการะ จุดเทียน เครื่องทองน้อย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายราชสดุดี ตามลำดับพิธี เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-06.jpg

พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นับเป็นสถานที่สำคัญในการเคารพสักการะ ยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชาวจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนยังเป็นสถานที่สำหรับจัดงานพิธีวันสำคัญต่างๆ อาทิ วันมหิดล วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นต้น

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

พระราชานุสาวรีย์-พระบิดา-07.jpg

กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 ก.ค.62

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เวลา 06.30 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป
เวลา 08.30 น. ปลูกต้นไม้หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
เวลา 09.00 น. บริจาคโลหิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข
เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์