guideubon

 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จ.อุบล จัดติวเข้มภาษาอังกฤษโดยติวเตอร์ชื่อดัง

คุณครูสมศรี.jpg

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการติดเข้มวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยคุณครูสมศรี ติวเตอร์ชื่อดัง เพื่อให้นักเรียนที่เตรียมตัวเข้าสอบมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค / วิธีการทำข้อสอบ รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ สพม.29 จัดโครงการติวเข้มภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้น ม.6 ในเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29 คือ จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ จากติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ "คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี" กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดินทางมาสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษโดยครูสมศรี จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 29 และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 2,500 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

คุณครูสมศรี-1.jpg

คุณครูสมศรี-2.jpg
ขอบคุณภาพบรรยากาศงานจาก AoFApp