guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 371 ราย คลัสเตอร์โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

คลัสเตอร์โรงเรียน-โควิดอุบล371-01.jpg

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 371 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 27 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 344 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 15,206 ราย รักษาหายสะสม 10,903 ราย กำลังรักษา 4,272 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 31 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 9 ราย

คลัสเตอร์โรงเรียน-โควิดอุบล371-02.jpg

คลัสเตอร์โรงเรียนชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นครูฝึกสอนในโรงเรียน ตรวจพบเชื้อโควิด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัส นร./ ครู/ ครอบครัว ตรวจค้นหาเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 คน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 คน รวมผู้ป่วย 23 คน เป็น นักเรียนในโรงเรียน/ ครู/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 89 คน อยู่ระหว่างกักตัว 89 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนไฮตาก - ชุมชน ม.7 ต.แก้ง อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นนักเรียนชาย 1 ราย มาจากพื้นที่ อ.ทุ่งศรีอุดม สัมผัสเพื่อนในห้องเรียน ญาติป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 22 ราย รวมผู้ป่วย 45 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 150 คน อยู่ระหว่างกักตัว 150 คน

คลัสเตอร์โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 13 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เป็นนักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกันกับเพื่อน ค้นหาเชิงรุกในโรงเรียน ตรวจเพื่อน-ครู พบเชื้อเพิ่ม 15 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 16 ราย เป็นกลุ่มครอบครัว/ ญาติ และเพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 59 คน อยู่ระหว่างกักตัว 59 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน-โควิดอุบล371-03.jpg

คลัสเตอร์โรงเรียนแปดอุ้ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 59 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสจากหลานในโรงเรียน ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น นร.12/ ครู 1/ ญาติ 1 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 65 ราย เป็นนักเรียน/ ครู ในโรงเรียน/ ผู้ปกครอง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 159 คน อยู่ระหว่างกักตัว 159 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก (ชุมชน-รร.โพนเมือง-รร.บ้านขามน้อย) พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 จากการสุ่มตรวจนักเรียน พบเชื้อ 20 ราย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบติดเชื้อในครอบครัว/ ชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู็ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 81 ราย เป็นนักเรียน/ ครู/ ครอบครัว/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 186 คน กักตัว 7 คน

คลัสเตอร์งานบวช ต.เขมราฐ ม.1 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพนธ์ 2565 เป็นชาย อายุ 36 ปี มีอาการไข้ ไอ ไปร่วมงานบวชในหมู่บ้าน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่ม พบคนร่วมงาน/ พระ ติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 157 ราย เป็นผู้มาร่วมงานบวช/ แห่นาค/ พระในวัด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 370 คน อยู่ระหว่างกักตัว 370 คน

คลัสเตอร์วงพนันไฮโล ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 40 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตั้งวงเล่นพนันในตำบล ผู็สัมผัสในวงพนันเพิ่ม พบเชื้อ 10/ ญาติและครอบครัว 4 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 53 ราย เป็นผู้เข้าไปเล่นพนัน/ ครอบครัว/ ญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 143 คน อยู่ระหว่างกักตัว 143 คน

คลัสเตอร์หมู่ 1 ต.สองคอน และหมู่ 6 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 42 ปี รับเชื้อจากจังหวัดภูเก็ต ค้นหาเชิงรุกในครอบครัว ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 38 ราย เป็นผู้ร่วมบ้าน/ รับประทานอาหารร่วมกัน/ เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 56 คน อยู่ระหว่างกักตัว 56 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน-โควิดอุบล371-04.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดขนส่ง) อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป้นชาย อายุ31 ปี พ่อค้าขายขนมจีนในตลาด มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ร่วมสังสรรค์ในชุมชน 7 ก.พ.65 มีไข้ ปวดศีรษะ คอแห้ง ผื่นขึ้นตามร่างกาย 9 ก.พ.65 เข้ารับการตรวจ PCR ที่ รพ.อุบลรักษ์ ผล Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ แม่ค้าในตลาด/ โรงเรียน/ ชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 115 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 2 ราย ค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 149 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 201 คน อยู่ระหว่างกักตัว 165 คน

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยเพิ่ม เป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมผู้ป่วย 124 ราย เป็นแม่ค้า-คนรับจ้างในตลาด/ ผู้ไปซื้อของในตลาด/ คนในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 167 คน กักตัว 146 คน

คลัสเตอร์ ต.แก้ง (ม.1,11) อ.เดชออุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นหญิง อายุ 36 ปี สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน - ร่วมกิจกรรมประชุมกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สัมผัสเพื่อนบ้าน ผู้มาประชุม ป่วยเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 44 ราย เป็นผู้มาประชุมกรรมการกองทุน ชุมชน/เพื่อนบ้าน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 265 คน อยู่ระหว่างกักตัว 265 คน

คลัสเตอร์โรงเรียน-โควิดอุบล371-05.jpg
คลัสเตอร์โรงเรียน-โควิดอุบล371-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511