guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ จัดงานวันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 3

เทคโนโชว์เคส-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานวันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 3 “เทคโนโชว์เคส” ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการจาก 11 สาขาวิชา อาทิ การปลูกผักไฮโดรโฟนิก ตู้ลดความชื้นเครื่องทองเหลือง เครื่องปั๊มน้ำโซลาเซลล์  เครื่องอัดถ่านแท่ง เครื่องตีเกลียวไหมกี่กระตุก กระเป๋าพิมพ์ลายจากยางพารา ชุดรับแขกจากเชือกร่ม การสร้างแบล็คดร็อป ระบบโลจิสติกส์ และสื่อ 3D แอนนิเมชัน

เทคโนโชว์เคส-ราชภัฏอุบล-02.jpg

 

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันทักษะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม้าส่งเมือง จรวดพุ่งเป้า นายช่างใหญ่ แพคเก็จน่าใช้ และสะพานไม้ไอติม เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิด รวมทั้งทักษะด้านการวิจัยและการบริการอุตสาหรรมด้วยผลงานเทคโนโลยีสร้างสรรค์

เทคโนโชว์เคส-ราชภัฏอุบล-03.jpg

เทคโนโชว์เคส-ราชภัฏอุบล-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511