guideubon

 

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ เอกลักษณ์เมืองอุบลฯ สมพระเกียรติ

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-01.jpg

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชิญไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-02.jpg

พิธีการเริ่มด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยาดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-03.jpg

เมื่อถึงเวลาตามฤกษ์ คือ 11.52 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร เจ้าหน้าที่ปิดฝา ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นขาว เชิญขันน้ำสาครและที่ตักไปยังรถบุษบก ขบวนรถเคลื่อนที่ไปยังวัดสุปัฏนารามวรวิหาร สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 พร้อมกันทั่วประเทศต่อไป

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-04.jpg

สำหรับรถบุษบกเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "น้ำโจ้ก" อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี ไปยังวัดสุปัฏนารามวรวิหาร ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม สมพระเกียรติ ออกแบบโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำต้นเทียนโดย อ.สมคิด สอนอาจ แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของอุบลราชธานี ที่เป็นเมืองพุทธศาสนา มีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ถือปฏิบัติสืบมาด้วยประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่ถ่ายทอดความเป็นเมืองนักปราชญ์ของอุบลราชธานี ได้เป็นอย่างดี 

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-05.jpg

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-06.jpg

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-07.jpg

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-08.jpg

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-09.jpg

บุษบกเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์-น้ำโจ้ก-10.jpg